ANBI gegevens PvZ

ANBI gegevens Stichting Podium van Zaamslag

BTW nummer:      818849101B01
Fiscaal nummer:  818849101

Contactgegevens:
Stichting Podium van Zaamslag
Terneuzensestraat 2, 4543 BN Zaamslag
0115-611875 of 06-54225226
info@podiumvanzaamslag.nl

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Yvonne Kiel
Secretaris: Theo Hamelink
Penningmeester: Jan Moeliker
Lid: Joop de Pooter

Activiteiten:
Voor een overzicht van de activiteiten kijkt u bij programma (komende voorstellingen) of bij terugblik.

Beleidsplan 2018-2023
Inleiding:
Deze beleidsnota is opgesteld om inzichtelijk te maken welke kansen en mogelijkheden Het Podium van Zaamslag heeft in de toekomst en waar haar valkuilen liggen.

 

Inleiding

Huidige situatie

Gewenste situatie

Realisatie

Financieel

Risico

Voorstellen

 

Inleiding:

Deze beleidsnota is opgesteld om inzichtelijk te maken welke kansen en mogelijkheden Het Podium van Zaamslag heeft in de toekomst en waar haar valkuilen liggen.

 

Huidige situatie:

Het Podium van Zaamslag is een multifunctionele zaal met ca 120 zitplaatsen, gebouwd op de (nieuwe) verdiepingsvloer in de voormalige gereformeerde kerk te Zaamslag. Dit beeldbepalende pand (gebouwd in 1911) was door het samengaan van Hervormd en Gereformeerd Zaamslag overbodig geworden. In 2006 is het verkocht aan de familie Hamelink en na een jaar hard werken in september 2007 officieel in gebruik genomen met de hulp van oa de burgemeester van Terneuzen, dhr Lonink.

Veel oude materialen kregen bij de verbouwing een andere functie; zo werd de preekstoel omgebouwd tot uitgiftebalie voor dranken (de bar), en zijn de oude verwarmingsbuizen en delen van de oude kerkbanken verwerkt in de balustrade. Zo is er een sfeervolle zaal ontstaan, met fraaie lichtinval door de oude glas in lood ramen en een goede akoestiek.

Er is geïnvesteerd in een goede gebruikte geluidsinstallatie en toneelverlichting; er is een vleugel aangeschaft (een fraaie Bechstein van net voor 1900, deze is prive aangekocht door de fam Hamelink) en we mogen gebruik maken van  het authentieke rein-pneumatisch Standaart orgel uit 1921. Orgel is in beheer bij de Stichting tot behoud Standaart orgel Zaamslag en is eigendom van PKN Zaamslag.

In december 2007 hebben we de Stichting Podium van Zaamslag opgericht. Het doel van deze stichting is het brengen van een gevarieerd programma kunst en cultuur in de zaal “het Podium” te Zaamslag. We proberen de drempel laag te houden, zowel voor de artiesten als voor het publiek; de prijzen zijn betaalbaar en de afstand tussen publiek en entertainer is klein, waardoor een intieme sfeer is ontstaan met een interessante wisselwerking tussen artiest en publiek. Ook jonge, veelbelovende muzikanten en artiesten willen we een kans bieden op “het Podium”.

Sinds september 2010 bestaat de groep uit ongeveer 20 vrijwilligers die betrokken bij het reilen en zeilen van Het Podium. De eerste jaren is er gewerkt met een halfjaar programmering, maar sinds januari 2010 is gekozen voor een jaarplanning, welke het kalenderjaar volgt. Bij veel andere theaters is de programmering van september tot mei.

Jaarlijks wordt er een programmaboekje uitgebracht welke grotendeels bekostigd wordt door de adverteerders. Er staan ongeveer 35 voorstellingen per jaar geprogrammeerd. Daarnaast wordt de zaal  drie á vier keer per jaar gebruikt door de Orgelstiching, welke het pijporgel in beheer hebben voor de Protestantse gemeente Zaamslag.

 

 

Gewenste situatie:

 Het up-to-date brengen van de lichtinstallatie.

Uitbreiding van de technische mogelijkheden.

Horecavergunning verkrijgen.

Vrijwilligers vergoeding.

Financiële bronnen zoeken voor aanschaf van een eenvoudige lift.

Financiën reserveren voor onderhoud en vervanging van materialen.

 

Realisatie:

 In 2010-2011 is er bij het Pr Bernhard Cultuurfonds een subsidie gevraagd voor het kunnen aanschaffen van een nieuwe lichttafel. De vorige was prive aangeschaft, tweedehands en na drie jaar gebruik vertoonde het gebreken. De subsidie is verstrekt, de lichttafel aangeschaft.

In het voorjaar van 2011 is er een kleine subsidie verstrekt door DOW Terneuzen voor de aanschaf van een laptop. De laptop wordt gebruikt voor PowerPoint presentaties op het Podium en om op locatie te kunnen werken aan nieuw publicatie materiaal.

Zomer 2011 is de aanvraag voor een horecavergunning naar de Gemeente Terneuzen gestuurd. Na plaatsing van een (eenvoudige) mechanische ventilatie is de vergunning in orde.

Er zijn twee vrijwilligers met de opleiding sociale hygiëne (SVH), informatie is aanwezig op het Podium.

Vrijwilligers vergoeding: Twee maal per jaar (juni en dec)  wordt tijdens een bestuursvergadering bekeken of er financiële ruimte is om de bestuursleden een beperkte vrijwilligersvergoeding te geven. Zie hiervoor de financiële paragraaf.

Sinds 2013 worden een deel van de uren die door de secretaris worden gemaakt betaald. Het gaat hier met name om contact onderhouden met artiesten en programmering, bekendheid geven via media. Gemiddeld 20 uur per week.

De andere vrijwilligers krijgen één/twee maal per jaar een attentie en uiteraard vrije toegang tot de voorstellingen.

Er is in de zomer van 2014 een nieuwe website gemaakt die we zelf kunnen onderhouden en waarbij we minder gevoelig zijn voor storingen in het bestelsysteem. Tevens wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de sociale media (facebook, twitter) en mogen we ons verheugen in een toenemende groep belangstellenden.

In 2017 hebben twee bestuursleden zich speciaal gericht op het zoeken van financiële middelen voor de aanschaf van een eenvoudige lift. Mede door de crowdfundingsactie van de Rabobank ‘Aandeel in de buurt’, is het gelukt om voldoende te sparen en in oktober 2018 (bij het tien jarig bestaan van het Podium) is de lift gerealiseerd. Verwacht gebruik is ruim 10% van de bezoekers per voorstelling.

Het werven van geld is beperkt tot incidenteel sponsoring zoeken voor de aanschaf van apparatuur of voor het bijspringen in de financiering van een voorstelling. Aangezien de hele organisatie een vrijwilligersorganisatie is en de mensen het naast hun betaalde banen moeten doen, is er helaas te weinig tijd voor het zoeken naar structurele financiële ondersteuning. Jaarlijks wordt er vanuit de gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland een beperkte subsidie verstrekt. In september van elk jaar wordt de aanvraag voor het volgende jaar gedaan en wordt de verantwoording over het vorige jaar afgelegd. De stichting heeft geen vermogen.

Voorjaar 2022: na een stilte van ruim twee jaar, vanwege de covid pandemie, is het Podium voorzichtig opgestart. Er zijn weer enkele voorstellingen maar de effecten van de pandemie gonzen nog na. Bezoekers zijn terughoudend of annuleren een bestelling vanwege besmetting. Daarnaast moeten helaas voorstellingen geannuleerd worden vanwege positief geteste artiesten. Het is een grote uitdaging.

Financieel:

 ResultaatBalans podium 2018 publicatie

 

Risico’s:

Sterke punten van het Podium zijn de kleinschaligheid, laagdrempeligheid en de betaalbare entreeprijzen. De zaal blijkt een goede akoestiek te hebben en veel artiesten zijn enthousiast.

Zwakke punten: de kleinschaligheid is ook een zwakte, want door de beperkte capaciteit van de zaal blijken sommige voorstellingen zeer moeilijk kostendekkend te maken. Soms kan het verschil door de baropbrengsten verkleind worden. Laagdrempeligheid en de betaalbare entreeprijzen vertalen zich over het algemeen in redelijk tot goed bezochte voorstellingen. Wat niet lukt zijn kinder/jeugd voorstellingen tegen een acceptabele prijs. Er is te weinig jeugd in deze regio.

Kansen: we moeten ons onderscheiden door nieuwe talenten en kleine voorstellingen te blijven programmeren. We moeten naast streekproducties ook durven kiezen voor landelijke of zelfs internationale artiesten. Naar bezoekers toe moeten we de gemoedelijkheid en het persoonlijk contact met de artiesten onder de aandacht blijven brengen. We zullen moeten blijven werken aan de beeldvorming en de bekendheid van Het Podium.

Risico’s: er blijkt veel tijd te gaan zitten in het organiseren, (programmeren en realiseren) van de voorstellingen. Gemiddeld kost het voor de voorzitter en de secretaris van de stichting samen 20 tot 30 uur per week.

Voorstellen:

Voor de toekomst moeten we kijken naar een acceptabel werkniveau, vooral daar waar het aantal uren betreft.

Continueren van de laagdrempeligheid, de betaalbare entreeprijzen, de gemoedelijkheid en het persoonlijk contact.

Behouden van het huidige ticket systeem om kosten te besparen.

Contacten verder uitbouwen via sociale media. Donateurschap ‘Vrienden van het Podium’verder uitbouwen