ANBI gegevens Orgelstichting

Stichting Behoud Standaart Orgel Zaamslag

Akte van oprichting:                18 april 2007
Inschrijving handelsregister:  26 april 2007
Fiscaal nummer:                       8179.11.558

Doelstelling:
Het in standhouden, exploiteren en beheren van het Standaart orgel in het voormalige kerkgebouw gelegen aan de Terneuzensestraat 2 te Zaamslag. Een en ander wordt geheel op vrijwillige basis uitgevoerd.

Activiteiten:
De activiteiten van de stichting bestaan voor het grootste gedeelte uit het organiseren van orgelconcerten. Ook wordt het orgel veelvuldig bespeeld als solo instrument of als begeleiding bij diverse muziekuitvoeringen.
Orgelconcerten:
– 2008  28-juni, 13-september, 29-november
– 2009  14-februari, 16 mei, 12-september, 28-november
– 2010  12-maart, 8 mei, 25-september, 27-november
– 2011  26-februari, 21-mei, 17-september, 26-november
– 2012  4-februari, 28-april, 15-september, 1-december
– 2013  2-maart, 18-mei, 28-september

Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Jaap Meertens (meertensj@zeelandnet.nl)
Gerard van de Nissestraat 81
4543 AH Zaamslag
Tel.: 0115-431285

Secretaris
zie voorzitter

Penningmeester
Frits Simons
In de Bogerd 11
4543 DC Zaamslag
Tel.: 0114-432293

Lid
Theo Hameling
Jan Verberkmoes
Ko Vergouwe
Piet Hamelink

Financiele verantwoording
Naast de opbrengsten van de concerten, werft de stichting actief sponsoren en donateurs.
Rekening: Regio Bank Zaamslag: 918.084.989 t.n.v. Orgelstichting.
Stand van zaken per 30 september 2013:
Baten: €5336,-  lasten: €4603,-  netto resultaat: €733,-

Beleidsplan
Het orgel wordt in conditie gehouden door het regelmatig te bespelen en te stemmen.
Noodzakelijke reparaties worden tijdig uitgevoerd.