Terugblik 2013
Iers, een muzikale vertelling

Datum: Zondag 6 oktober
Aanvang: 15.00
Entree: €10,-

Het lot van de mooie Deirdre, die de hand van koning Concobar afwees om met haar geliefde Noisa en zijn twee broers Ierland te ontvluchten, is al bij haar geboorte voorspeld. Ziet ze kans haar lot te ontlopen en zelf haar keuze in de liefde te maken?

Vanmiddag wordt de Ierse sage “Deirdre en de zonen van Usnach” muzikaal en in woorden verteld.
Blokfluitensemble “Alma del Core” onder leiding van Marja Smet brengt in samenwerking met harpiste Renske Breeman bestaande (traditionals) en nieuwe Keltische songs ten gehore. Natuurlijk komt ook de Dawning of the day aan bod. Deze zijn speciaal voor het ensemble gearrangeerd en gecomponeerd door Els Millenaar. Ronald Rijkse vertelt het verhaal gebaseerd op het boek van H. Roland Holst.

Iers
Programma:
1. Deirdre’s Lament for the Sons of Usnach
– Deirdre’s klacht voor de zonen van Usnach.
Het verhaal neemt een aanvang met deze zeer oude melodie.

2. The Dawning of the Day – Dageraad.

3. Concobar’s Retreat – De aftocht van Concobar.
Gebaseerd op The King of Laois, horen we de aftocht van de koning met zijn gevolg.

4. Slip Jig Set.
Een drietal slip jigs begeleidt het vluchtend gezelschap dat hoopt op een veilig thuis in Schotland.

5. Anla’s Song – Anla’s lied.
Bij het haardvuur wordt gezongen van oude heldendaden.

6. Black is the colour of my true love’s hair – Zwart is zijn haar.
Deirdre bezingt haar liefde met dit lied. De melodie is het bekendst geworden in de Amerikaanse versie uit de Appalachen, hieraan ligt echter een veel oudere Schotse melodie ten grondslag. De tekst werd aangepast aan ons verhaal.

7. A Fateful Journey – Een noodlottige reis.
Onheilspellend, onafwendbaar: de reis gaat door.

pauze

8. Treachery I: The Yellow Mantle – Verraad I: De gele mantel.
Het verraad wordt uitgevoerd. Nietsvermoedend rijdt het gezelschap hun doem tegemoet.

9. Treachery II: Lavarcham’s Wail – Verraad II: Lavarcham’s weeklacht.
Hoe erg is het om machteloos toe te moeten zien op het verraad van het kind dat je hebt opgevoed…

10. The Court’s Debauchery – Het losbandig feest.
Om niet te hoeven denken, om verantwoordelijkheid en het geweten te overstemmen, gaat het hof los in een liederlijk drankgelag. Eén van de melodieën wordt brutaal overstemd: The scorned lover.

11. Sencha, Son of Alele – Sencha, zoon van Alele.
Hofharpist Sencha ziet, en hoort en speelt. Zoals barden dit vanouds deden.

12. I would rather than Ireland – Liever dan Ierland, wilde ik…
Liever dan het land waar ik geboren ben, wilde ik jou, en vergiffenis, en vrede in ons hart.

13. Thoughts in the night – Gedachten in de nacht.
Gedachten kunnen worden overstemd met geweld, met drank en gefeest, maar ooit wordt het stil in de nacht, en krijgt het geweten een stem die fluistert en een spiegel voorhoudt.

14. Child of wind and loneliness – Kind van de wind en eenzaamheid.
Deirdre, kind van de wind, van eenzaamheid, van onontkoombaar lot.

15. Black is the colour: Adieu.
Het is gebeurd. De wereld is leeg en koud, de mist trekt Deirdre weg van het leven.

16. The black cloak of grief – De zwarte mantel van verdriet.
Er zijn geen winnaars, niemand heeft gezegevierd. Fergus verloor alles: zijn koning, zijn zoons en zijn vrienden. Verdriet is een zware mantel.

17. Deirdre’s Lament for the Sons of Usnach.

Blokfluitensemble “Alma del Core” is ruim vijfentwintig jaar geleden begonnen als onderdeel van het ensemble-spel van de Zeeuwse Muziekschool en bestaat uit: Marlies van Eenennaam, Judith Koppejan, Annelies Moolenaar, Jeanette van Nieulande. Het heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een ensemble met een eigen naam en faam onder leiding van Marja Smet.

Renske Breeman (Heinkenszand, 1976) studeerde
Muziektherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hoofdinstrument harp, wat ze al sinds haar 7e jaar bespeelt. Naast haar werkzaamheden als muziektherapeut speelt ze harp tijdens bruiloften en uitvaarten en alle feestelijkheden daartussenin als soliste of met haar duo, Da Capo. Muzikale projecten, zoals Deirdre met het blokfluitensemble Alma del Core, grijpt Renske met enthousiasme aan.

Els Millenaar (Oost Souburg, 1956) studeerde trompet aan het Brabants Conservatorium. Haar belangstelling voor traditionele muziek uit de Keltische gebieden en voor oude muziek in het algemeen is te horen in Deirde. De opdracht van Blokfluitensemble Alma del Core is een dankbaar project, waaraan ze met plezier heeft gewerkt.

Ronald Rijkse (Goes, 1946) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
In 1976 werd hij aangesteld bij de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg als vakreferent Nederlandse en Engelse taal- en letterkunde, geschiedenis, boekwetenschap en grafische technieken. Tevens was hij conservator Oud Bezit en Bijzondere Collecties en hoofd schenkingen.