Terugblik 2014
Toneel: ‘de Draad’
in Wereld Oorlog I

Datum: Zaterdag 11 oktober
Aanvang: 20.00

deDraad

Deze avond een voorstelling met twee gezichten: we beginnen met een uiteenzetting over de eerste wereldoorlog. In “200 jaar Zeeuws-Vlaanderen” mag een moment van bezinning over de oorlogen die ons troffen niet ontbreken. Wij horen dat die oorlog, waarin wij zogenaamd neutraal waren, een grote impact had op het leven in Zeeuws-Vlaanderen. Als (Zeeuws)Vlamingen waren we er namelijk wel degelijk nauw bij betrokken.
Na de pauze een heel andere insteek over die oorlog, namelijk met het bijzondere theaterstuk “de Draad”, een spel gebaseerd op die elektrische afscheiding tussen België en Zeeuws Vlaanderen. Het gaat het over de vraag “wat heb je over voor je vrijheid?”
Een moeder uit Axel gaat op familiebezoek naar Belgisch Koewacht. Als ze terug wil, blijkt de grens afgesloten, door een elektrische draad waar 2000 V op staat. Een militair belet haar de doortocht. Legt ze zich neer bij deze situatie ? Hoe ver gaat ze om de militair te vermurwen ?
Het stuk wordt gespeeld door Annemarike Ritenbeek en Oscar Postema. Tekst en regie Rens Schot.